De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke

[Met die hetgeen gecompliceerde zin wensen zijn Soutendam kennelijk beweren dat een zichtbare invloeden aangaande een immigratie met name tussen arbeidersmeisjes alsnog herkenbaar was. Ingeval net opgevoede burgerjongen had deze daar kennelijk wilde visoenen bij.]

De smaken zijn sindsdien met een tijden veranderd, en hoewel dit vast staat het zij geen punt over dispuut mogen uitmaken en de Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen je zeker, het er maar weinigen te ontdekken bestaan die niet liever een gebraden eend, vervolgens een dito kwak op hun bord zullen willen beschikken over. Werd iemand zo’n, vermoedelijk min of verdere ranzige, bout voorgezet, vervolgens vermoed ik dat op hem de eerstvolgende woorden met Pa Cats van inzet zijn:

Zij is tenslotte (in 1865) tengevolge met ons verbouwing achter de nieuwe gevel van het gesticht verdwenen. Daar waar sinds dit ontstaan van de I7e eeuw deftige maaltijden werden gehouden en vrolijke feesten gevierd, heerst meteen de kalmte en rust, die een avond des levens behoeft. (

Een straat, die uit het zand en puin met de gesloopte stadsmuur voortgekomen, kreeg de benaming Phoenixstraat tot de studentensocieteit welke achtereenvolgens op meerdere publiceren gevestigd was en tweemaal verbrandde doch herhaaldelijk en almaar fraaier herrees, precies ingeval de Arabische wondervogel uit zijn as.

In dit bedrijvige Delft van de 17e eeuw schijnen de zenuwen aangaande een bewoners niet zo prikkelbaar geweest te zijn dan thans (1882)

Wandelend vanaf de Choorstraat over de Hippolytusbuurt telde men aan een oostzijde der ‘Pooltjesbuurt’ veertien huizen, waarin woonden: een tinnegieter; een zekere Mathijs Augustijnsz. aangaande Cromvliet, een particulier die er een dienstmaagd op nahield, welke opgaf het het huis betreffende hoofdhaar meester vijf haardsteden bevatte; een lijndrager; een goudsmid; ons bruidstaart; ons ‘cruyenierder’, welke tegelijk goudsmid was en de brouwer Hendrick Fransz. Duyst Van Voorhoudt, die met 2 ketels en twee eesten werkte en ernaast het ambt met stadsthesaurier bekleedde, dat jaarlijks op een ander overging.

Overeenkomstig dit beweren, dat een dronkenschap zichzelf op vierderlei handelwijze openbaart, moest Jacob tot de categorie der leeuwen gebracht worden, omdat in de afdeling der apen, schapen ofwel zwijnen hoorde deze niet thuis.

Lopende van een Korte Breesteeg langs de westzijde over een Koornmarkt noordwaarts op komen we langs ons menigte betreffende brouwerijen. Tal betreffende uithangtekens en gevelstenen gaven kleur en gevarieerdheid aan een huizen met welke nog zeer bedrijvige, drukke buurt, waarover Bleyswijck in zijne Beschrijvinge schrijft. Bij overige wijst deze op ‘seeckere precisiteyt’, welke de destijds zo bloeiende Delfse Koornmarkt ‘dapper (deed) verloopen’ en eindelijk totaal te niet gaan.

‘Int Blauwe Truweel’ had ons metselaar, welke via ons sprekend uithangteken zijn evenement aankondigde, zijn zetel opgeslagen.

Zijn voortreffelijke kunstgewrochten beschikken over een roem onderstreept betreffende een antieke Delfsche schilderschool, sedert de kunstkritiek dezer (19e) eeuw hem de rang bezit aangewezen, welke deze tussen de penseelmeesters der 17e eeuw verdient in te nemen, en verder welke met dit voormalig St.

Beantwoorden Tevens al woon ik alang geruime tijd niet meer in Den Helder, dit is alsnog alsmaar een plaats die behoefte heeft met een museum ingeval dat aangaande Rob Scholte. Een hier gehele gemeenteraad zou een dergelijk initiatief enthousiast dienen te omarmen.

, in navolging van wat aangaande Desiderius Erasmus werd gezegd. Moge in 1883, als het derde eeuwfeest met 's mans geboorte gaat geraken gevierd, dit besluit vallen, dat te midden van de in Latium's taal Delphi Batavorum genoemde plaats, ons monument gaat verrijzen die een via Vondel indien ‘wijs’ bezongen Delvenaar volkomen waardig moge zijn!

Op een zuidoosthoek met de Kloksteeg woonde in 1600 Jan Cornelisz, wiens brouwerij ‘Inde Clock’ heette en tegelijkertijd een steeg haar naam gaf. Ons reeks over deftige herenhuizen volgde op evengenoemde thuis. Aanvankelijk welke aangaande mr. Pieter van der Verdere ‘pensionaris deser stadt’, wiens portret via Willem Jacobsz. Delff, de bekende plaatsnijder, tot het schilderij met zijn schoonvader, Michiel Johannes met Mierevelt, in koper werd gegraveerd, destijds welke overheidspersoon de leeftijd over 76 jaren had bereikt.

In 1600 was dit huis op de hoek aangaande de Voldersgracht en Appelmarkt reeds vertrouwd tussen een benaming ‘Inden Brill’ of ‘Inden Vergulden brill’. Vermoedelijk was een kwartiermeester Dirck Jansz., welke daar toentertijd woonde, goudsmid, tinnegieter, ofwel wellicht brandewijnman, want behalve vier haardsteden gaf hij ook ons ‘forneys’ aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *